top of page

MEDIETRÄNING

Medieträning handlar inte om att lära ut vad man ska säga till en journalist. Det handlar om att lära sig förstå hur media fungerar och arbetar, samt hur klubbar, ledare och aktiva ska arbeta tillsammans med journalister. Hur ska jag agera för att väcka medias intresse och hur ska jag agera för att vara nöjd med min intervju när jag i efterhand ser den på TV eller läser den i tidningen? Hur kan jag bygga mitt varumärke med hjälp av media? Vad ska jag tänka på inför en intervju eller en presskonferens? Vad gör jag om ”drevet” går, det vill säga hur ska jag planera och förbereda mig när en negativ nyhet om min förening eller mitt företag är på väg ut i offentlighetens ljus?


Den som talar medias språk och vet hur media arbetar har alla möjligheter att bygga sitt varumärke med hjälp av media. Rätt använt är media en fantastisk kanal för att nå ut med sitt budskap.


Det finns en stark vilja och ambition i många idrottsförbund vad det gäller mediahantering, men det faller ofta på att den är för avsändarorienterad. Förbund och föreningar tänker för mycket på vad de vill få ut för budskap och för lite på vad media vill berätta för sina läsare, tittare och lyssnare. 

Medieträning: Om
bottom of page